Tràmits (OAC)

Tramitació electrònica (e-TRAM)

El servei e-TRAM us permet iniciar i formalitzar una sol·licitud telemàtica. Per poder presentar-la és imprescindible disposar d'un certificat digital (idCAT, idCAT Mòbil...).

Més informació.

Notificacions electròniques (e-NOTUM)

Les persones jurídiques (empreses, associacions, etc.) i determinades persones físiques (professionals, treballador/es municipals, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament de Sant Celoni per mitjans electrònics, i, per tant, rebran les notificacions de l'Ajuntament en format electrònic.

Per poder realitzar la notificació electrònica a les persones físiques no obligades, l'Ajuntament necessita l'autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud d'inici de qualsevol procediment i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i/o un número de telèfon mòbil de contracte.

Les persones físiques i jurídiques obligades a relacionar-se de forma telemàtica amb l'Ajuntament, així com les persones físiques que no ho estiguin i hagin optat  per escollir el mitjà telemàtic, rebran les comunicacions i notificacions electrònicament. Amb aquesta finalitat, han de fer constar una adreça electrònica i/o un telèfon mòbil.

Quan l'Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un avís a la vostra adreça electrònica i/o al telèfon mòbil que heu donat en el moment de la sol·licitud, el qual us permetrà descarregar el document de notificació.

Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l'acte es donarà per notificat.

Més informació.

Podeu accedir a les vostres notificacions aquí (requereix de certificat digital).

Verificador de documents

Us permet comprovar l'autenticitat i la validesa d'un document electrònic emès per l'ajuntament, a partir del codi segur de validació (CSV) que apareix al marge inferior del document. Aquest codi identifica de forma única qualsevol dels documents electrònics municipals. Un cop introduït el codi, el sistema us retornarà el document electrònic original (n'obtindreu una còpia autèntica).

Podeu accedir-hi aquí.

Tauler d'anuncis (e-TAULER)

Al Tauler hi trobareu la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit, classificats per matèries i per administracions de procedència.

Podeu accedir-hi aquí.

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat