Selecció de personal
Borsa d'agents de la Policia Local
Anunci i bases de la convocatòria
 • Descripció del lloc de treball
  És la selecció pel sistema de concurs-oposició per la creació d´una borsa de treball d´Agents interins de la Policia Local, bé per a la cobertura, de forma temporal i no definitiva, de llocs de treball vacants, mentre no siguin proveïts per funcionaris/àries de carrera, i en els supòsits previstos en l´article 31.2 del Decret 233/2002, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup de titulació C2, i segons les previsions establertes a la llei 3/2015 al seu article 65, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.
 • Publicació de l'anunci al web
  21/10/2019
 • Darrera modificació: 
  25/11/2019
 • Termini de presentació de sol·licituds
  del 19 al 28 d'octubre, ambdós inclosos
 • Documentació adjunta
Informació publicada el 21 d'octubre de 2019
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat