Inici   Habitatge   Renovacions de les prestacions al pagament de lloguer 2016
Renovacions de les prestacions al pagament de lloguer 2016

Que són?
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l´habitatge pot situar en risc d'exclusió residencial.

Terminis
El termini de presentació de sol·licituds va del 29 de febrer de 2016 a 1 d'abril de 2016 (ambdós inclosos).

Requeriments
Aquesta convocatòria va destinada a:

 • Renovació d'antics perceptors, per a les persones que ja han estat beneficiaries de la prestació permanent l'any 2015, són majors de 65 anys a data 31 de desembre de 2012 (expedients LJ) i han tingut resolucions favorable ens les convocatòries dels anys anteriors.
 • Pròrroga de la percepció d´ajuts atorgats l'any 2015, per persones que van tenir resolució favorable en les convocatòries de l´any 2013, 2014 i 2015 (expedients LN, LR, LE).

Requisits

 • Els sol·licitants han d'haver obtingut la prestació o la seva pròrroga durant l'any 2015.
 • En el cas que les circumstàncies personals o laborals dels interessats hagin variat des de la concessió de la prestació de l'any 2015, caldrà aportar la documentació acreditativa d'aquests canvis.
 • És condició per tenir dret a la prestació o a la seva pròrroga acreditar que s'està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis, així com que la unitat de convivència no tenir uns ingressos superiors als establerts en la Resolució.
 • Es considera que una u.c. està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis, quan acredita uns ingressos mínims anuals iguals a l'import del lloguer de l'any.
 • Per acreditar els ingressos de la u.c. cal justificar els ingressos de la persona sol·licitant de la pròrroga i de cadascun dels membres que formen la u.c., mitjançant la presentació de la declaració de la renta de l'exercici 2014.
 • Si algun membre de la u.c. no estan obligats a presentar la declaració de l´IRPF, acreditaran els ingressos amb la documentació següent:
  • Certificat d'imputacions AEAT
  • Informe de vida laboral
 • En el cas que els ingressos s'acreditin amb una declaració responsable, caldrà que vagi acompanyada d'un informe sobre la situació socioeconòmica emès pels serveis socials.
 • Tos els rebuts de lloguer de l'any 2016 han d'estar pagats fins a la data de la presentació de la sol·licitud.
 • El pagament del lloguer de l'habitatge s'ha de realitzar per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o bé rebut emès per l'administrador de la finca.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i la Seguretat social.

Impresos i formularis
Declaració de compliment dels requisitsCATCert certifica que en data 29-02-2016 11:29:58 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
Declaració responsableCATCert certifica que en data 29-02-2016 11:32:36 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

 
Imprimir Versió per imprimirCompartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Contacte

Edifici Bruc-1

Oficina d'Habitatge
del Baix Montseny

Edifici Bruc 
Bruc, 26
Tel. 93 864 12 15
Fax 93 867 15 71
habitatge@santceloni.cat

Horari :
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h
Dimarts i dijous, de 17 a 19 h

 

 

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat