Inici   Educació   Escola Bressol Municipal "El Blauet"   Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula

Calendari de preinscripció i matrícula per a escoles bressol del municipi de Sant Celoni per al curs 2018-2019

Per ser admès al centre, les famílies han de fer la preinscripció a la mateixa escola entre el 3 i el 11 de maig. Els criteris d’admissió són els establerts per la resolució ENS/603/2018, de 27 de març. Els criteris d’admissió i la documentació que cal presentar es poden consultar a la mateixa escola, al web de l’Ajuntament  www.santceloni.cat/elblauet, o al web de la Generalitat www.gencat.cat/ensenyament.

Publicació de l’oferta de places vacants
Del 16 al 18 d'abril
Jornada de portes obertes
19 d'abril de 17:30h a 20h.
PREINSCRIPCIÓ  Del 3 a l'11 de maig (9-13h)
Barem - Criteris d'admissió16 de maig
Publicació de llistes amb puntuació provisional
17 de  maig
Termini per presentar reclamacions (es lliuren a l'EBM El Blauet)
18, 21 i 22 de maig
Resolució reclamacions
23 de maig
Sorteig públic del número de desempat
24 de maig a les 9h a l'escola. Obert a tothom.
Publicació definitiva de la llistes d'admesos 25 de maig

Període de MATRICULACIÓ

Del 4 al 15 de juny (9-13h). Es donarà dia i hora per formalitzar la matrícula.

Preinscripció: del 3 a l'11 de maig de 9 a 13 h

Cal omplir una sol·licitud per infant i es pot demanar l'admissió a més d'un centre indicant l'ordre de preferència. La documentació s'ha de presentar al centre demanat en primer lloc. Si es presenta més d'una sol·licitud, es perden tots els drets de prioritat i els punts que es puguin correspondre.

Nadons: l'infant ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l'inici de curs 2018-2019.

Més informació sobre els preus, serveis i documentació que heu de portar, ho trobareu en aquesta pàgina o a l'escola bressol.

Documentació acreditativa que ha de presentar tothom en la preinscripció:

 • Imprès de preinscripció, disponible al centre o a www.generalitat.cat (presentar per duplicat)
 • Original i fotocòpia llibre de família full pares i nen/a
 • Original i fotocòpia DNI/NIE persona sol·licitant (mare/pare o tutor/a)
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a TSI (si la teniu)
 • Volant de convivència vigent (caduquen als 3 mesos. Sol.licitar-lo a l’Oficina Atenció Ciutadana - l'OAC El Safareix)

Documentació acreditativa (només s’ha de presentar per als criteris al·legats a la sol·licitud):

 • Renda anual de la unitat familiar (renda mínima d’inserció)
 • Còpia del contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l’empresa (només si es viu en una altra població)
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33% (alumne/a, mare/pare, tutor/a o germà/na)
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Informe emès per un metge/ssa o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges on s’indiqui que té diagnosticada una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.


Documentació  Matriculació 

Es donarà dia i hora per formalitzar la matrícula.

 • 6 Fotografies de l’infant (grandària carnet)                                
 • Fotocòpia Llibre de vacunació                                     
 • Fotocòpia DNI/NIE dels pares i/o tutors                             
 • Fotocòpia DNI/NIE dels infants (si en disposen)                     
 • Fotocòpia núm. compte bancari que hi consti el codi IBAN i el Titular    
 • Ordre SEPA (signada pel mateix titular que hagi signat el full de matrícula)
 
Imprimir Versió per imprimirCompartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat