Escut Ajuntament

Selecció de personal
 • Descripció del lloc de treball

  Número de places: 7
  Plaça: Tècnic/a d´Educació Infantil. Places 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 117 de la plantilla laboral. Totes les places són a jornada complerta tret de la numero 40 amb un 85% de la jornada.
  Grup Classificació: Places de naturalesa laboral assimilades al Grup de classificació: C, subgrup C1 de personal funcionari
  Règim: Laboral fix
  Complement destinació: 16
  Jornada: Segons tipologia de cada lloc de treball
  Sistema de selecció: Concurs-oposició, torn lliure

 • Publicació de l'anunci al web
  14/05/2019
 • Darrera modificació: 
  26/07/2019
 • Termini de presentació de sol·licituds
  del 14 de maig al 3 de juny
 • Documentació adjunta
Informació publicada el 14 de maig de 2019