Escut Ajuntament

Selecció de personal
 • Descripció del lloc de treball

  Número de places: 4
  Plaça: Docent Escola Bressol. Places 36, 37, 38 i 39 de la plantilla laboral. Totes les places són a jornada complerta.
  Grup Classificació: Tècnic mig
  Règim: Laboral fix
  Jornada: Segons tipologia del lloc de treball
  Sistema de selecció: Concurs-oposició, torn lliure

 • Publicació de l'anunci al web
  14/05/2019
 • Darrera modificació: 
  26/07/2019
 • Termini de presentació de sol·licituds
  del 14 de maig al 3 de juny
 • Documentació adjunta
Informació publicada el 14 de maig de 2019