Escut Ajuntament

Selecció de personal
 • Descripció del lloc de treball

  És objecte d´aquesta convocatòria la selecció d´una plaça de tècnic/a auxiliar d´administració general adscrit/a al departament d´Intervenció segons les previsions establertes a la plantilla de l´Ajuntament i la relació de lloc de treball fins que sigui coberta reglamentariament. El règim serà el funcionarial interí fins a la cobertura reglamentària de la plaça.

  Categoria: Tècnic/a auxiliar. Grup professional: C1. Lloc de treball: Tècnic/a auxiliar adscrit/a a
  l´Àrea d´Intervenció.

 • Publicació de l'anunci al web
  08/11/2018
 • Darrera modificació: 
  01/03/2019
 • Termini de presentació de sol·licituds
  Del 8 al 22 de novembre
 • Documentació adjunta
Informació publicada el 8 de novembre de 2018