Escut Ajuntament

Selecció de personal
 • ATENCIÓ: 
  Acta revisada
 • Descripció del lloc de treball

  És la selecció pel sistema de concurs per la creació d’una borsa de treball d’Auxiliars administratius (lloc de treball: Auxiliar administratiu de gestió), amb independència de la adscripció orgànica del lloc, ja sigui per a la cobertura, de forma temporal i no definitiva, de llocs de treball vacants, mentre no siguin proveïts per funcionaris/àries de carrera o personal laboral fix, o bé pels supòsits següents:

  • substitució de personal funcionari o laboral en casos de baixa.
  • excés o acumulació de tasques pel termini màxim de sis mesos dins un període de dotze mesos
  • execució de programes de caràcter temporal o per necessitats sobrevingudes durant el termini màxim de dotze mesos.
 • Publicació de l'anunci al web
  03/10/2018
 • Darrera modificació: 
  16/01/2019
 • Termini de presentació de sol·licituds
  del 4 al 18 d'octubre
 • Documentació adjunta
Informació publicada el 3 d'octubre de 2018