Escut Ajuntament

Selecció de personal
 • Descripció del lloc de treball

  L'objecte de la convocatòria és la selecció pel sistema de concurs-oposició per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a de Formació Ocupacional, depenent de l'Àmbit de Promoció Econòmica.

  Funcions bàsiques a desenvolupar:

  • Organitzar, gestionar i avaluar, la oferta de formació ocupacional i continuada de l'Ajuntament de Sant Celoni i contribuir a la determinació de les modalitats formatives.
  • Cercar informació sobre subvencions per dur a terme programes de formació ocupacional i continuada. Aquests es poden correspondre als tradicionals programes que subvenciona el Servei d'Ocupació de Catalunya o el Departament d'Educació, o altres programes nous que sorgeixin arran d'un context social i laboral específic.
  • Elaborar la sol·licitud de subvenció per dur a terme programes de formació ocupacional. La sol·licitud normalment requereix de certa informació, com per exemple, programa formatiu, públic objectiu, recursos materials i humans, pressupost, infraestructures disponibles i persones responsables.
  • Realitzar el control i la supervisió de l'execució dels programes.
  • Gestionar el procés de selecció del públic objectiu que participarà en els diferents programes.
  • Coordinar els equips de treball assignats per dur a terme els diferents programes. Aquest equip normalment està composat per, com a mínim, els/les següents professionals: formadors/es, tècnics/ques i administratius/ves.
  • Gestió i supervisió del sistema de gestió ISO 9001 implantat a Sax Sala
 • Publicació de l'anunci al web
  27-03-2018
 • Darrera modificació: 
  01-06-2018
 • Termini de presentació de sol·licituds
  6-04-2018
 • Documentació adjunta
Informació publicada el 27 de març de 2018