Escut Ajuntament

Notícies
Es tracta d'un instrument urbanístic que facilitarà als propietaris la tramitació de qualsevol actuació tant d'obres de reconstrucció i rehabilitació com dels seus usos

Can Draper (Olzinelles)L'Ajuntament de Sant Celoni ha aprovat provisionalment el Pla especial urbanístic i el Catàleg de masies i cases rurals que identifica i regularitza les 104 masies i cases rurals en sòl no urbanitzable que hi ha al municipi. Això suposa disposar d'un instrument urbanístic àgil i útil, que entre d'altres, facilitarà als propietaris la tramitació de qualsevol actuació tant d'obres de reconstrucció i rehabilitació com dels seus usos associats.

El juliol de 2010 ja es va aprovar de manera inicial i es va obrir un període d'informació pública i sol·licitant els informes preceptius a les diferents administracions. Durant aquest temps es van presentar dotze al·legacions que majoritàriament insistien en la millora de la normativa i aportaven informació de la propietat per completar la fitxa.

Informació publicada el 3 de març de 2011