Tràmits
Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial
 • Què és i per a què serveix?

  Aquest registre proporcionarà informació (dades actualitzades i reals) sobre la necessitat d'habitatge a tot Catalunya en general i a Sant Celoni en particular per garantir una adequada gestió i adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.
  La inscripció en aquest Registre us permetrà:

  • Accedir a promocions d'habitatge de protecció oficial, tant de compra com de lloguer.
  • Pisos gestionats per la Borsa Mediació per al lloguer social.
 • Qui ho pot demanar?

  Totes les persones que compleixin els requisits següents:

  • Ser major d'edat.
  • No disposar d'un habitatge o no disposar-ne d'un d'adequat.
  • Residir i estar empadronat a Sant Celoni.
  • No superar el límit d'ingressos establert per la normativa.


  Aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud i mantenir-se al llarg de tot el seu període de vigència, que és de tres anys.

 • Quins documents s'han de portar?
 • Com i on es pot presentar?
 • Informació addicional d'interès
  • Cal realitzar la inscripcció al municipi en el que estigueu empadronats
  • La inscripció al Registre no dóna cap altre dret ni suposa en particular, l'adjudicació automàtica de cap habitatge.
 • On es pot trobar més informació?
 

Contacte

Edifici Bruc-1

Oficina d'Habitatge
del Baix Montseny

Edifici Bruc 
Bruc, 26
Tel. 93 864 12 15
Fax 93 867 15 71
habitatge@santceloni.cat

Horari :
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h
Dimarts i dijous, de 17 a 19 h

 

 

Amb el suport de Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat