Escut Ajuntament

Notícies
La població sensible cal que redueixi l'exercici físic intens, sobretot a l'exterior

Avís Ozó TroposfèricSegons ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat, en compliment de la Directiva 2008/50/CE (adoptada en el Reial decret 102/2011) relativa a la millora de la qualitat de l'aire, s'ha superat el llindar d'informació dels nivells d'immissió d'ozó a l'àrea de Sant Celoni. Consulteu l'estat actual, recomanacions i molt més aquí.

Els efectes que l'ozó pot provocar sobre la salut de les persones són tos, irritacions a la faringe, el coll i els ulls, i dificultats respiratòries com la gola seca. També pot produir altres problemes respiratoris com una major incidència i un agreujament de l'asma, la reducció de la funció pulmonar i una inflamació de les vies respiratòries, que generi símptomes respiratoris i una alteració del rendiment.

Recomanacions

  • En cas de superació del llindar d'informació:
    L'Agència de Salut Pública de Catalunya recomana que la població sensible redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior. La població especialment sensible és qualsevol persona (infants i adults) amb problemes de cor o de pulmons.
  • En cas de superació del llindar d'alerta:
    l'Agència de Salut Pública de Catalunya recomana que la població sensible eviti l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, i que la població general redueixi l'exercici físic intens, també especialment a l'exterior.


Més informació:

Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Direcció General de Qualitat Ambiental
Tel.   93 444 51 21 (de dilluns a divendres)
        93 495 83 44 (caps de setmana i festius)
Fax. 93 419 31 45
@     vigilancia_ozo.tes@gencat.cat
Web de la campanya d'ozó troposfèric

Informació sobre l'ozó troposfèric

Informació publicada el 27 de juliol de 2020