Escut Ajuntament

Notícies
En el marc de les mesures per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària

agent cívicL'Ajuntament de Sant Celoni contractarà a dues persones a jornada completa durant 9 mesos per desenvolupar tasques de conserge i d'agent cívic, respectivament. Aquesta contractació està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc del Programa Treball i Formació de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Totes les persones interessades en participar del procés de selecció han de garantir el dia abans de la contractació els següents requisits que marca el SOC:

- Per la contractació de conserge:

1. Estar inscrit/a al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020 aquest inclòs

2. No es requereix acreditar cap titulació acadèmica

Per a la contractació d’agent cívic:

1. Trobar-se en risc de caure en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts. Per aquesta convocatòria i línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:

   a) Les persones més grans de 45 anys.
   b) Les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

2. Alhora el candidat/a també ha d’estar inscrit/a al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO)

3. Poder acreditar la titulació de Graduat escolar, graduat en ESO o formació professional de primer grau o equivalent i un nivell de català Intermedi B2

4. En el cas que la persona seleccionada no resideixi a la Batllòria, es requerirà que tingui carnet de conduir

Si estàs interessat en participar en qualsevol dels dos programes i reuneixes els requisits que demana el SOC, assegura't que el SOC tingui les teves dades actualitzades ja que la preselecció de candidats i candidates és responsabilitat del SOC. No cal que facis res més.

Informació publicada el 22 de juliol de 2020