Escut Ajuntament

Notícies

DeixalleriaPer millorar l'eficiència en la gestió de la bonificació de la taxa d'escombraries per part de l'Ajuntament de Sant Celoni, cal que totes les persones que disposeu d'una targeta d'usuari/ària de la Deixalleria, procediu a renovar-la entre el 2 de gener i el 31 de març de 2019. Recordeu que aquesta targeta permet comptabilitzar el nombre d'aportacions de residus no ordinaris que feu a la Deixalleria, com ara voluminosos, residus perillosos, restes d'esporga, entre altres i això us dona dret a una bonificació entre el 4 i el 20 % de la taxa d´escombraries. 

Per renovar la targeta, cal que us adreceu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sant Celoni (el Safareig, c. Campins, 24)* o de la Batllòria (Unió Batllorienca, c. Breda 1)**, empleneu una sol·licitud específica(***) i aporteu el darrer rebut de la taxa d'escombraries (original o còpia). Fins el 31 de març de 2019, en cas de no disposar encara de la targeta nova, cada vegada que feu ús de la Deixalleria i mostreu l´antiga, rebreu un val que caldrà adjuntar a la documentació per a la sol·licitud de la nova targeta. A partir de l'1 d´abril de 2019, serà indispensable disposar de la nova targeta.

Us agraïm l'ús continuat de la Deixalleria, cosa que permet el reciclatge i  l'aprofitament de residus valoritzables i evita l´acumulació al carrer i els abocaments incontrolats. Tots els esforços en la neteja i la recollida de residus són insuficients sense la col·laboració ciutadana.

Per qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a l'Àrea de Territori (T. 93 864 12 15).

Atenció!
1. La persona sol·licitant ha de viure a l'immoble objecte de la taxa (estar empadronat)
2. Si es canvia de domicili cal una targeta nova (l'ús de la targeta tindrà efectes sobre la taxa de l´immoble que s´ha declarat).
3. La targeta és vàlida mentre es visqui en l'immoble declarat.
4. La bonificació sempre s'aplicarà al rebut d'escombraries de la persona propietària de l'immoble; el llogater/a caldrà que es posi d´acord amb aquest per tal que li apliqui la bonificació que li pertoqui.
5. El percentatge de bonificació per aportacions fetes a la Deixalleria durant l'any en curs s'aplica al rebut de la taxa d'escombraries del següent any.

*Horari d´atenció al públic OAC Sant Celoni: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30h i dilluns de 17 a 20h.
**Horari d´atenció al públic OAC la Batllòria: dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14h i de dilluns a divendres de 16 a 20h.
***Trobareu el model de sol·licitud a:  https://seuelectronica.santceloni.cat

Informació publicada el 20 de desembre de 2018