Escut Ajuntament

Notícies

Sant Celoni disposa d'un Pla director de Turisme que marca les línies estratègiques a seguir per desenvolupar turísticament el municipi. Segons l'estudi, impulsat per l'Ajuntament, Sant Celoni té les potencialitats per deixar de ser punt de pas cap al Montseny i el Montnegre i convertir-se en punt de trobada per a molts visitants.  El Pla detalla tots els aspectes ja disponibles però que es poden posar en valor per reforçar l´atractivitat (Esgrafiats de l'Església parroquial, Pont Trencat, Torre de la Muralla, Sant Llorenç de Vilardell, les Llobateres...) i fixa propostes d´actuació molt concretes, tant a curt com a mig i llarg termini. A la presentació del Pla, l'Alcalde, Joan Castaño, ha recordat " la voluntat política de l'Ajuntament, recollida a l'Acord de Govern, d'incorporar patrimoni, conservar-lo i donar-lo a conèixer", posant l'exemple d'adquisició per part de l'Ajuntament, de la Torre de la muralla i Sant Llorenç de Vilardell. El treball l'ha realitzat una empresa consultora de reconegut prestigi, i recull el testimoni de persones, institucions i empreses de la vila que han aportat idees, criteris i propostes concretes (Santi Santamaria, Cal Batlle, Associació d'Empresaris Turístics Montseny, tècnics municipals, etc).  Segons el Regidor de Desenvolupament, Pep Alsina, es tracta "d'un pla director amb accions concretes i realistes que poden projectar turísticament el municipi, sense vendre fum".

Informació publicada el 22 de maig de 2007