Tràmits
Instància genèrica
 • Descripció
  Aquest tràmit et permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Sant Celoni quan no existeix un tràmit específic per a la gestió que vols realitzar, o bé fer la presentació de documentació requerida en un procediment iniciat anteriorment.
 • Qui ho pot demanar?
  Qualsevol persona.
 • Quins documents s'han de portar?

  Empleneu i imprimiu aquest model general d'instància, o descarregueu aquest document (pdf)

 • Quin cost té?
  Gratuït.
 • Com i on es pot presentar?
 • Normativa aplicable
  • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat