Tràmits
Subvencions per a entitats: sol·licitud
 • Què és i per a què serveix?
  Anualment, l'Ajuntament de Sant Celoni obre una convocatòria de subvencions per a activitats i programes d'interès públic local de les entitats i col·lectius sense ànim de lucre.
 • Qui ho pot demanar?
  • Entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Celoni
  • Col·lectius no constituïts legalment i inscrits al Registre Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Celoni.
 • Quins documents s'han de portar?
  1. Sol·licitud: Word
  2. Certificat de l'acord de l'aprovació de la liquidació del pressupost de 2016: Word (per a entitats).
  3. Detall de la liquidació del pressupost de l'any 2016: Word
  4. Certificat d'aprovació del pressupost: Word (per a entitats).
  5. Declaració jurada conforme es compleixen els requisits per obtenir la condició de beneficiari i Complimenet de requisits legals: Word
  6. Model autorització AEAT: Word
  7. No obligació de presentar declaració Seguretat Social: Word
  8. Declaració jurada d'aprovació del pressupost: Word (per a col·lectius).

  Els certificats de l'Agència Tributària i de la Seguretat Social tenen una validesa de 6 mesos.

  Nota: els documents en format Word permeten desar les dades en el vostre ordinador

 • Quin cost té?
  Gratuït.
 • Com i on es pot presentar?

  Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

  Si necessiteu suport per a l'elaboració de la sol·licitud, us podeu adreçar als tècnics municipals de cada àmbit d'actuació.

 • Quan es pot fer?
  • Modalitats ordinàries: fins al 30 de juny de 2017
 • Quant temps triga la resposta?
  En el termini màxim de tres mesos, i un cop comprovat el compliment dels requisits, el sol·licitant rebrà al seu domicili la notificació d'atorgament o denegació de la subvenció sol·licitada. Si transcorregut aquest termini no s'ha produït una resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
 • Quina documentació es lliura?
  Comprovant de la sol·licitud.
 • Normativa aplicable
  La normativa d'àmbit estatal que regula aquesta matèria és la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Informació addicional d'interès

  Per poder concòrrer a la convocatòria anual de subvencions que convoca l'Ajuntament de Sant Celoni, és imprescindible que les entitats estiguin inscrites al Registre Municipal d'Associacions i que els col·lectius de persones no constituïts com a entitats estiguin inscrits al Registre Ciutadà.

 
Programació Teatre Ateneu 2018
Subscripció al butlletí Programació A l'Ateneu
Subscripció al butlletí Programació familiar
VO Altrium
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat