Escut Ajuntament

Inici   Cultura   Festa Major de setembre   28è Concurs de cartells de la Festa Major de Setembre
Documents

L'Ajuntament de Sant Celoni convoca el 28è Concurs de cartells de la Festa Major de setembre

Bases

  1. El tema d'aquest any és lliure. El procediment i les tècniques d'aquest concurs són lliures. Com a mínim en el treball hi ha de constar el text "Festa Major 2018. Sant Celoni del 31 d'agost al 10 de setembre", amb un tipus de lletra que sigui entenedor.
  2. Cada concursant només podrà presentar un treball d'una mida de 28 x 28 cm.
  3. Els treballs han de presentar-se a l'Àrea de Cultura (la Rectoria Vella) de 9 a 14 h, amb un lema al dors. S'hi adjuntarà un sobre tancat, dins el qual s'indicarà el nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic de l'autor/a. A la part exterior d'aquest sobre s'anotarà també el lema.
  4. El termini de presentació finalitzarà a les 14 hores del dia 8 de juny de 2018. Els treballs que es rebin fora de termini o no compleixin les bases quedaran fora de concurs.
  5. El jurat estarà format per regidors/res i/o personal tècnic de l'Ajuntament, persones del món de les arts visuals i plàstiques i de la comissió de festes.
  6. S'atorgarà un únic premi de 500 euros al treball guanyador (s'hi aplicarà el descompte de l'IRPF corresponent). El premi es podrà declarar desert.
  7. El treball guanyador passarà a ser propietat de l'Ajuntament de Sant Celoni i en podrà fer l'ús que consideri convenient. L'autor o autors de l'obra guanyadora faran cessió a l'Ajuntament de Sant Celoni del dret de reproducció del cartell en qualsevol aplicació informativa o lúdica. El guanyador/a es compromet a fer una versió de l'obra a una sola tinta i a presentar ambdues versions amb un suport informàtic.
  8. Els treballs que no resultin guanyadors restaran a l'Àrea de Cultura a disposició dels seus autors fins al 31 de desembre de 2018, moment a partir del qual l'organització no se'n farà responsable.
  9. Totes les obres participants s'exposaran públicament durant la Festa Major. Els autors que no vulguin sortir de l'anonimat durant l'exposició hauran de fer-ho constar expressament dins el sobre que s'adjunta al treball.
  10. La participació en el concurs suposa la plena acceptació d'aquestes bases.

 

Sant Celoni, abril de 2018