Inici   Habitatge   Prestacions per al pagament del lloguer 2019
Prestacions per al pagament del lloguer 2019

ajuts lloguerQue són?
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió residencial.

Terminis
El termini de presentació de les sol·licituds va del 21 de gener de 2019 al 1 de març de 2019 (ambdós inclosos).

Requeriments
Aquesta convocatòria va destinada a:

 • Renovació d'antics perceptors, per a les persones que ja han estat beneficiaries de la prestació permanent l'any 2018, són antics perceptors, majors de 65 anys a data 31 de desembre de 2012 (expedients LJ) i han tingut resolucions favorable ens les convocatòries dels anys anteriors.
 • Pròrroga de la percepció d'ajuts atorgats l'any 2018, per persones que van tenir resolució favorable en la convocatòria de l'any 2018 i que provinguin d'un expedient amb numeració LP.

Requisits

 • Els sol·licitants han d'haver obtingut la prestació o la seva pròrroga durant l'any 2018.
 • En el cas que les circumstàncies personals o laborals dels interessats hagin variat des de la concessió de la prestació de l'any 2018, caldrà aportar la documentació acreditativa d'aquests canvis.
 • És condició per tenir dret a la prestació o a la seva pròrroga acreditar que s'està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis, així com que la unitat de convivència no tengui uns ingressos superiors als establerts en la Resolució.
 • Es considera que una u.c. està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis, quan acredita uns ingressos mínims anuals iguals a l'import del lloguer de l'any.
 • Per acreditar els ingressos de la u.c. cal justificar els ingressos de la persona sol·licitant de la pròrroga i de cadascun dels membres que formen la u.c., mitjançant la presentació de la declaració de la renta de l'exercici 2017.
 • Si algun membre de la u.c. no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF, acreditaran els ingressos amb la documentació següent:
  • Certificat d'imputacions AEAT
  • Informe de vida laboral
 • En el cas que els ingressos s'acreditin amb una declaració responsable, caldrà que vagi acompanyada d'un informe sobre la situació socioeconòmica emès pels serveis socials.
 • Tots els rebuts de lloguer de l'any 2019 han d'estar pagats fins a la data de la presentació de la sol·licitud.
 • El pagament del lloguer de l'habitatge s'ha de realitzar per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o bé rebut emès per l'administrador de la finca.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i la Seguretat social.


Impresos i formularis
Documentació que cal aportar:

 
Imprimir Versió per imprimirCompartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Contacte

Edifici Bruc-1

Oficina d'Habitatge
del Baix Montseny

Edifici Bruc 
Bruc, 26
Tel. 93 864 12 15
Fax 93 867 15 71
habitatge@santceloni.cat

Horari :
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h
Dimarts i dijous, de 17 a 19 h

 

 

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat