Escut Ajuntament

Inici   Ajuntament   Convenis 2016
Documents
Descripció

Data aprovació
Junta de Govern Local

Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per a l'ús, per part del Club Futbol Sala Sant Celoni, de la pista de futbol sala Sant Celoni, durant temporada 2015-201613-01-2016
Conveni amb la Diputació de Barcelona relatiu al manteniment i funcionament del centre de Documentació del Parc del Montnegre i el Corredor a Sant Celoni.24-02-2016
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Associació grup IFAM24-02-2016
Conveni de col·laboració de l'administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d'Ensenyament amb l'Ajuntament de Sant Celoni en matèria de Serveis Educatius durant l'any 201624-02-2016
Conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Sant Celoni i Sorea, per a la generació d'ajuts i mesures socials, associades al servei municipal de subministrament d'aigua, a l'empara d'allò previst a la llei 49/2012, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.16-03-2016
Conveni de col·laboració amb l'associació de concessionaris del mercat municipal de Sant Martí per a la promoció i dinamització del mercat municipal Sant Martí.16-03-2016
Conveni de col·laboració entre l'agència de l'habitatge de Catalunya i l'ajuntament de Sant Celoni16-03-2016
Conveni de col·laboració per al manteniment de l'oficina d'habitatge del Baix Montseny amb els ajuntaments d'Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera16-03-2016
Addenda del conveni de col·laboració per el funcionament del servei d'intermediació pels deutes de l'habitatge (SIDH) i del servei d'atenció ciutadana (SAC) amb la Diputació de Barcelona6-04-2016
Pròrroga del conveni subscrit amb l'agència de l'habitatge de Catalunya per la cessió d'habitatges relacionats amb la inclusió de persones amb especials necessitats d'atenció6-04-2016
Pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per al desenvolupament del projecte “Ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies”6-04-2016
Conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Sant Celoni i l'ADF FORESTEC per a la realització de tasques d'informació estiu 2016.29-06-2016text
Conveni per a la subvenció i col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Escola Bressol Associació Educativa Auró -Escola Pascual- en l'establiment de les condicions que han d'ordenar la reserva de set places escolars de 0-3 anys, per a infants amb necessitats educatives específiques per al curs 2016-2017.21-07-2016text
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Escola Bressol Associació Educativa Auró -Escola Pascual- en l'establiment de les condicions que han d'ordenar la gestió d'ajuts socials per a famílies amb infants escolaritzats al 1r cicle d'Educació infantil en Escoles Bressol de Sant Celoni per al curs 2016-2017.21-07-2016text
Resolució del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Celoni relatiu al servei d'assessorament sobre el deute hipotecari21-07-2016
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Celoni per a la realització d'un curs de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional de Grau Mitjà per al curs 2016-2017.21-07-2016text
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Escola Bressol Associació Educativa Auró -Escola Pascual- en l'establiment de les condicions que han d'ordenar la gestió d'ajuts socials per a famílies amb infants escolaritzats al 1r cicle d'Educació infantil en Escoles Bressol privades de Sant Celoni per al curs 2016-201721-07-2016text
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Celoni per a la realització d'un curs de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior per al curs 2016-2017.21-07-2016text
Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Sant Celoni per a la realització de Programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en Educació secundària obligatòria.21-07-2016text
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'administració  per la socialització de llibres de text i portàtils en servei de préstec pels centres educatius.14-09-2016text
Adhesió de l'Ajuntament de Sant Celoni al projecte Reempresa que promou la Diputació de Barcelona juntament amb la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT) i els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE)22-09-2016text
Addenda conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Sant Celoni per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2016-20175-10-2016text
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Celoni, el Bisbat de Terrassa i la Parròquia de Sant Martí de Montnegre per a l'arranjament de la coberta de l'església de Sant Cebrià de Fuirosos25-10-2016text
Conveni de transport escolar per al curs 2016-201725-10-2016text
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni, l'Associació de gent gran de l'Esplai i la Fundació “La Caixa” pel desenvolupament del projecte del Programa de gent gran25-10-2016text
V Conveni interadministratiu de col·laboració per a la programació, la coordinació i el finançament de Serveis Socials, pel període 2016-2019, entre el Consell Comarcal del Vallès i l'Ajuntament de Sant Celoni, i l'addenda per a l'any 201625-10-2016text
Conveni de col·laboració entre L'Ajuntament de Sant Celoni i l'associació de donants de sang del Vallès Oriental, per a l'any 201621-12-2016text
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i la junta provincial de l'associació contra el càncer, per a l'any 201621-12-2016text
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Associació neurològica amics Baix Montseny, per a l'any 201621-12-2016text
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de sant Celoni i Càritas de la Parròquia Sant Martí de sant Celoni, per a la subvenció d'activitats del servei d'aliments durant l'any 201621-12-2016text
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, per a la subvenció d'activitats durant el 201621-12-2016text
Conveni per a l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador entre el consell Comarcal de Vallès Oriental i l'Ajuntament de Sant Celoni21-12-2016