Escut Ajuntament

Inici   Ajuntament   Període mitjā de pagament a proveīdors
Documents

Codi de l'ajuntament: 09‐08‐202‐AA‐000

AnyTrimestreRātio d'operacions pagadesRātio d'operacions pendents de pagamentPeríode mitjā de pagament trimestral
20193r4,7530,976,54
20192n10,5228,1210,66
20191r9,3176,8622,47
20184t2,7610,003,73
20183r6,602,346,47
20182n35,5712,0135,18
20181r13,6514,0313,86
20174t7,26(11,93)2,94
20173r11,94(1,88)6,09
20172n0,29(7,89)(2,40)
20171r(0,78)(15,45)(3,42)
20164t0,35(17,45)(4,00)
20163r14,21(3,83)6,13
20162n1,99(6,91)0,41
20161r(3,44)(9,51)(4,45)
20154t(6,44)(18,45)(8,97)
20153r(3,69)(14,21)(6,53)
20152n(7,69)(8,71)(7,88)
20151r(5,61)(13,74)(7,13)
20144t(6,40)(22,89)(11,32)
20143r(8,82)0,93(7,28)

Les xifres indiquen dies. Quan la dada es mostra entre parčntesi, indica un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en termes mitjans, en el pagament per part de l'Ajuntament en relaciķ al període māxim previst legalment amb carācter general per a donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'Ajuntament es troben, en termes mitjans, en un moment anterior a aquest període māxim.

 

Tornar a Pressupost i finances