Escut Ajuntament

Inici   Urbanisme   Planejament en tràmit
Documents

           Aprovat inicialment per resolució de l'alcaldia de data 22.09.2017

        • Modificació puntual pla general àmbit sector P-8.
          Aprovat inicialment pel Ple en sessió de 22.03.2018Sector P-8CATCert certifica que en data 04-04-2018 14:33:10 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

   • Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sant Celoni a l'àmbit de la urbanització Cal Batlle.

           Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 31.01.2019

MemòriaCATCert certifica que en data 04-02-2019 13:21:39 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

EstudiCATCert certifica que en data 04-02-2019 13:13:25 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Doc. SíntesiCATCert certifica que en data 04-02-2019 13:15:37 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

PlànolsCATCert certifica que en data 04-02-2019 13:36:28 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

 • Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sant Celoni a l'àmbit de la zona esportiva de Can Sans.

           Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 31.01.2019

MemòriaCATCert certifica que en data 04-02-2019 13:51:11 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat 

Documentació gràficaCATCert certifica que en data 04-02-2019 13:52:56 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Doc. síntesiCATCert certifica que en data 04-02-2019 13:49:58 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Activitat urbanística en tràmit:

Planejament | Projectes de gestió urbanística | Projectes d'obra ordinària municipal

Informació pública de llicències | Informació pública de normativa municipal