Escut Ajuntament

Inici   Urbanisme   Gestió urbanística
Documents

Mitjançant la gestió urbanística es porta a terme el planejament urbanístic, tant des de la perspectiva jurídica (reparcel·lacions i expropiacions) com d'execució material (obres d'urbanització).

 

Gestió urbanística en tràmit