Escut Ajuntament

Inici   Ajuntament   Comissions informatives
Documents

Les Comissions Informatives Permanents (CIP) són òrgans assessors que tenen per objecte l'estudi i dictamen previ dels assumptes de la seva competència que s’han de sotmetre a la decisió del Ple. Estan formades per representants dels diferents grups polítics del Consistori, en proporció a la seva representativitat, i presidides per l'alcalde. Es reuneixen de forma ordinària un cop cada dos mesos, els dijous abans de cada Ple ordinari (vegeu calendari)

En aquest mandat, l'Ajuntament de Sant Celoni compta amb una única Comissió Informativa Permanent:

Comissió Informativa General

Titulars

Suplents
Raül Garcia Raül Garcia Ramírez (JuntsXCat)
Ernest Vilà Ernest Vilà Pladevall (JuntsXCat)Anaïs Medina Anaïs Medina Terrades (JuntsXCat)
Jordi Clopés Jordi Clopés Lagarda (JuntsXCat)Patrícia Rodríguez Patricia Rodríguez Pedraja (JuntsXCat)
Eduard Vallhonesta Eduard Vallhonesta Alarcón (PSC)Laura Álvarez Laura Álvarez Pulido (PSC)
Míriam Teruel Míriam Teruel Navarro (PSC)Josep Capote Josep Capote Martín (PSC)
Mariona Pascual Mariona Pascual Alfaras (CUP)Gerard Carot Gerard Carot Sans (CUP)
Magalí Miracle Magalí Miracle Rigalós (ERC-AM)Josep Orra Josep M. Orra Pié (ERC-AM)


L'ajuntament també compta amb una Comissió Especial de Comptes, amb la funció d'emetre informe respecte del Compte General de la corporació de l’exercici anterior. Està formada per un representant de cada grup municipal:

La composició d'aquesta Comissió es definirà pels voltants de juny de 2020.

 

Equip de Govern | Grups i regidors | Àrees i àmbits d'actuació | Junta de Govern Local | Comissions informatives